Detail workshopu Zameranie:

ALL IN GYM CAMP CHORVÁTSKO

(English below)

VŠETKY MIESTA OBSADENÉ!

S veľkou radosťou vás pozývame na náš už druhý letný prímorský kemp v Žrnovskej Banji na chorvátskom ostrove Korčulat od soboty 17.8 do soboty 24.8. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a prežite s nami nezabudnuteľnú dovolenku pri mori plnú zaujímavých aktivít!

PROGRAM

Tešiť sa môžete na 12 workshopov, fotenie na stage-ovej tyči pri západe slnka na skalnatom útese pri mori a boat trip po okolo ostrova! Workshopy sú vedené dvomi lektormi- Miška a Slavo, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s trénovaním, ako aj organizovaním campov a eventov :) Presný rozvrh tréningov bude zverejnený neskôr. Workshopy sú vhodné pre všetky levely a k dispozícii bude aj flying pole a kruhy!

UBYTOVANIE

Komplex My Spot pozostáva z piatich samostatných „glamping style luxury“ apartmánov. Každý apartmán je vybavený dvomi izbami, z čoho jedna je dvojlôžková a druhá jednolôžková, s vlastnou kúpeľňou a kuchynkou. Ďalej sa tu nachádza vonkajší bazén, terasa a spoločná miestnosť s kuchyňou. Krásna a čistá pláž s reštauráciou, beachbarom či ikonickou húpačkou na mori sa nachádza len 300m od komplexu.

Súčasťou komplexu je aj krásna presvetlená a klimatizovaná pole dance sála s desiatimi odnímateľnými tyčkami s dĺžkou 3,6m, žinenkami, jogamatkami a je tu možnosť ukotvenia závesných systémov, ako kruh, šál a iné. Sála je tiež k dispozícii na vlastné cvičenie mimo skupinových workshopov.

Link: https://www.myspot.cz/cs/

CENA

 • 790€ (do 30.3.)
 • 820€ (od 30.3.)

Cena zahŕňa ubytovanie, tréningy, fotenie, výlet loďou a prenájom bicyklov, elektroskútrov či paddleboardov.

Cena nezahŕňa dopravu a stravovanie. Pokiaľ nevieš ako sa na camp dopraviť, stačí nám napísať, určite sa nájde u niekoho voľné miesto v aute :)

REZERVÁCIA

Rezervácia miesta je potrebná vopred a to telefonicky, emailom alebo správou na sociálnych sieťach. Rezervácia je platná až po zaplatení rezervačného poplatku vo výške 150€. Prvú polovicu ceny campu je potrebné uhradiť do 30. apríla a zvyšnú polovicu je potrebné uhradiť do 15. júla. Obe čiastky sú nevratné a v prípade, že sa campu nemôžete zúčastniť je potrebné nájsť za seba náhradu.

Zaplatiť môžete v hotovosti u nás v štúdiu alebo prevodom na účet SK16 8360 5207 0042 0733 8605, do poznámky prosím uveďte svoje meno. V prípade, že si želáte vystaviť faktúru, dajte nám vopred vedieť.

MOŽNOSTI STRAVOVANIA

Stravovanie je vo vlastnej réžií. V každom apartmáne sa nachádza vybavená kuchynka. Je tu tiež väčšia kuchyňa v spoločnej miestnosti. Potraviny je možné nakúpiť v menšom obchode vzdialenom 1km alebo vo väčšom supermarkete približne 3km od ubytovania. Ďalšia možnosť je stravovanie v neďalekej reštaurácií La Banya (300m od komplexu), ktorá ponúka raňajky, obedy aj večere, či v iných lokálnych reštauráciách.

MOŽNOSTI DOPRAVY

 • Autom – možnosť parkovania zdarma priamo v komplexe.
 • Letecky – do Splitu či Dubrovníku.
 • Vlakom či autobusom – do Splitu.

Zo Splitu či Dubrovníku sa jednoducho dostanete trajektom na ostrov, ktorý v letných mesiacoch chodí každú pol hodinu a lístky na trajekt jednoducho zakúpite na mieste. Cena sa pohybuje okolo 5€/ osoba.

ČO JE V OKOLÍ

 • Menší obchod 1km či veľký supermarket 3km
 • Pláž s reštauráciou a beachbarom La Banya 300m
 • Piesočná pláž Lumbarda 8km a ďalšie rozmanité pláže
 • Lekáreň
 • Reštaurácie – miestne konoby po celom ostrove
 • Tanečný klub Korčula

V prípade záujmu či bližších informácií nás neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom či správou na sociálnych sieťach.

Minimálny počet osôb na uskutočnenie campu je 8.

Tešíme sa na vás a veríme, že si letný kemp spoločne užijeme a odnesieme si krásne spomienky, nové vedomosti či priateľstvá :)

Pozrite si ako to vyzeralo minulý rok:

https://youtu.be/FW-e7Z-aXkE?feature=shared

ALL IN GYM SUMMER CAMP

The very last spot left!

We are very happy to invite you to our second summer seaside camp in Žrnovská Banja on the croatian island Korčuľa from Saturday 17.8 to Saturday 24.8. Don't miss this opportunity and spend an unforgettable holiday by the sea full of interesting activities with us!

THE SCHUDULE

You can look forward to 12 on pole and off pole workshops, pole sunset photoshoot on a beautiful rocky cliff by the sea and a boat trip around the island! The workshops are led by two instructors - Miška and Slavo who have several years of experience in teaching, as well as organizing camps and other events:) The exact schedule will be announce later. Workshops are suitable for all levels.

ACCOMMODATION

The My Spot complex consists of five separate "glamping style luxury" apartments. Each apartment is equipped with two rooms, one of which is a double and the other a single, with its own bathroom and kitchenette. There is also an outdoor pool, a terrace and a common room with a kitchen. A beautiful and clean beach with a restaurant, beach bar or an iconic swing on the sea is located only 300m from the complex.

The complex also includes a beautiful air-conditioned pole dance hall with ten removable poles with a length of 3.6 m, mats, yoga blocks, and there is the possibility of anchoring suspension systems, such as a circle, silk and others. The hall is also available for private practice outside of the group workshops.

Link: https://www.myspot.cz/cs/

THE PRICES

€730 (until 30.3.)
€760 (from 30.3.)

The price includes accommodation, training, photography, boat trip and rental of bicycles, electric scooters or paddle boards. The price does not include transport and meals. If you don't know how to get to the camp from Slovakia, just write to us, there will be definitely a free seat in someone's car :)

RESERVATION

Reservation of a place is required in advance by phone, email or message on social networks. The reservation is only valid after payment of the deposit in the amount of €150. The first half of the camp's price must be paid by April 30th, and the remaining half must be paid by July 15th. Both amounts are non-refundable. In case you cannot attend the camp you need to find a replacement for yourself.

You can pay in cash at our studio or by bank transfer to the account SK16 8360 5207 0042 0733 8605, please include your name in the note. Please let us know in advance if you wish to issue an invoice.

CATERING

Food is at your own expense. Each apartment has an equipped kitchenette. There is also a larger kitchen in the common room. There are supermarkets and groceries closed to the accommodation. Another option is eating at the nearby La Banya restaurant (300m from the complex), which offers breakfast, lunch and dinner, or at other local restaurants.

TRANSPORT OPTIONS

 • By car - free parking right in the complex.
 • By air - to Split or Dubrovnik.
 • By train or bus - to Split.

You can easily get to the island from Split or Dubrovnik by ferry, which goes every half hour in the summer months, and you can simply buy tickets for the ferry on the spot. The price is around €5 per person.

WHAT'S AROUND

 • A small shop 1 km or a large supermarket 3 km
 • Beach with restaurant and beach bar La Banya 300m
 • Lumbarda sandy beach 8 km and other diverse beaches
 • Pharmacy
 • Restaurants - local taverns all over the island
 • Dance club Korčula

In case of interest or further information, do not hesitate to contact us by phone, email or message on social networks.

The minimum number of people for the camp is 8.

We are looking forward to seeing you and we believe that we will enjoy the summer camp together and gain beautiful memories, new knowledge and friendships :)

Aktuálne nie sú v ponuke žiadne hodiny.
Čoskoro pribudnú nové hodiny, ktoré si budete môcť rezervovať.

Mohli by ťa zaujímať

Podobné ponuky

Workshop

PREMETY so Slavom

Slavo

Gymnastika, Pole Dance, Workout

Zameranie: Gymnastika
Trvanie: 90 minút
Level: LMIX

 

Pozrieť detail
Workshop

CHAIR DANCE so Zuzkou

Zuzka

Flexi

Zameranie: Tanec
Trvanie: 90 minút
Level: LMIX

Cena 25,00

Najbližšia hodina 06.07.2024

Pozrieť detail
Workshop

FLIPS so Slavom

Slavo

Gymnastika, Pole Dance, Workout

Zameranie: Gymnastika
Trvanie: 90 minút
Level: LMIX

 

Pozrieť detail